Kolendy Staniateckie

Kolendy Staniateckie; 2001 rok, produkcja TVP SA. Realizacja TV, scenariusz Grzegorz Kościński. Dźwięk: K.Suchodolski; Światło: Jeremi Grzywa; Kamery: P.Kursa, J. Grzywa Wykonawcy: Akademicki Chór „Organum” pod dyr.Bogusława Grzybka. Program okazujący bogactwo kolęd staropolskich, znajdujących się w „Kancjonałach Staniateckich”. Kolędy z XVI, XVII wieku i późniejsze, bogato ilustrowane rękopisami iluminowanymi i kancjonałami znajdującymi się w bibliotece ss.Benedyktynek w podkrakowskich Staniatkach. To kolędy „pełne życia”, powstałe w epoce świetności Państwa Polskiego – Rzeczypospolitej Trojga Narodów. Nie ma w nich tej „sentymentalnej nuty”, która zdominowała repertuar kolęd w XIX wieku. Muzyka podkreśla tu radość „Z Narodzenia Pana”, a melodyka wykorzystuje rytmy taneczne. Uwaga osobista: To jeden z mych ostatnich programów muzycznych, zrealizowanych dla TVP. Samotnie – jako realizator – zmierzyłem się z „materia telewizyjna” przy wsparciu znakomitych kolegów: Krzyska Suchodolskiego (dźwięk), Jeremiego Grzywy (światło)i innych, dzięki którym program ma właśnie taki kształt. Jednocześnie okres realizacji tego programu (zima roku 2001), był dla mnie „czasem szczególnym” – przezywałem kilkutygodniowe odejście – śmierć najbliższej mi osoby. W tym samym roku, zrealizowałem tez „Portret Henryka Mikołaja Góreckiego”, a jesienią 2001 roku złożyłem dymisje z TVP Kraków, wyjeżdżając z Polski na 3 lata.